نمایش سایدبار

رم کامپیوتر ای دیتا تک کاناله 8 گیگابایت DDR4 Spectrix D80 3600

1,500,000 تومان

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 32 گیگابایت DDR4 Spectrix D60 3000

4,800,000 تومان

رم کامپیوتر ای دیتا تک کاناله 16 گیگابایت DDR4 Spectrix D60 3200

رم کامپیوتر ای دیتا تک کاناله 8 گیگابایت DDR4 Gammix D30 3000

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 16 گیگابایت DDR4 Gammix D10 3200

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 16 گیگابایت DDR4 Gammix D10 3600

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 16 گیگابایت DDR4 Gammix D30 3600

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 16 گیگابایت DDR4 Spectrix D41 3200

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 32 گیگابایت DDR4 Gammix D10 3000

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 32 گیگابایت DDR4 Gammix D10 3200

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 32 گیگابایت DDR4 Gammix D30 2666

رم کامپیوتر ای دیتا دو کاناله 32 گیگابایت DDR4 Spectrix D80 3200